Η A.K Recovery αναγνωρίζει ότι η μεγαλύτερη δύναμή της είναι αναμφισβήτητα το ανθρώπινο δυναμικό της.  Στοχεύοντας στην άρτια στελεχιακή υποδομή μας, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στη στοχευμένη επιλογή προσωπικού και τη συνεχή εκπαίδευση και ενδυνάμωση των στελεχών μας.

Η δομή του οργανογράμματος της ομάδας διαχείρισης περιλαμβάνει: