Η A.K Recovery απευθύνεται στις επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς που επιδιώκουν συνεχή σχέση με το πελατειακό τους δίκτυο καλύπτοντας ζητήματα ληξιπρόθεσμων οφειλών με την απαιτούμενη διακριτικότητα και επαγγελματισμό που διέπει την εταιρική τους κουλτούρα.

Το πελατολόγιό μας αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει παρόχους ρεύματος, εστιάζοντας στον χώρο της ενέργειας και των εν γένει Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ).

Στόχος μας είναι η παροχή προσαρμοσμένων υπηρεσίες ενημέρωσης οφειλετών για την κάλυψη των ξεχωριστών αναγκών των πελατών μας, επιτυγχάνοντας τη μέγιστη εισπραξιμότητα, παράλληλα προστατεύοντας και αναδεικνύοντας την εταιρική εικόνα τους.

Η επένδυση στην άρτια στελέχωση, τις υψηλού επιπέδου υποδομές και συστήματά μας σε συνδυασμό με τη μεθοδικότητα στη ροή των εσωτερικών εργασιών μας, συνδράμουν στην επίτευξη των στόχων μας αλλά και την αναλυτική παρακολούθησή τους.

Σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε εφαρμόζουμε τα ακόλουθα 5 βασικά στάδια για τη διασφάλιση του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και της αποτελεσματικής υλοποίησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών μας.